fbpx

De vergissing

Bijna iedereen gelooft dat manifestatie lukt met alleen masculiene Yang energie van actie en daarmee naar buiten toe doelmatig zijn. Ook moeten we dan van alles kunnen zoals technieken beheersen, blijven volhouden enz. De hele patriarchale maatschappij is daarop gericht geraakt en dit zien we terug in het bedrijfsleven, de zorg, onderwijs, politiek enz. En daarmee ontkennen we dat alles wat zich succesvol manifesteert altijd een balans is van Yang èn Yin. Dus we ‘moeten’ ook wat met Yin om ‘succesvol’ te zijn. Maar wat? En hoe gaat dat dan? Dat zijn we helemaal kwijt geraakt terwijl het met alles dat slaagt nog steeds aanwezig en actief is. Het wordt alleen amper waargenomen en laat staan erkent als wezenlijk.

Wat zich wil manifesteren,

is iets totaal anders dan dat wij bedenken wat we willen manifesteren en dat dan gaan ‘doen’. Dat wat zich wil manifesteren openbaart zich namelijk vanzelf als we het feminiene Yin aspect in onszelf omarmen en in dat wat zich wil manifesteren. Dus wij bedenken niet langer wat we ‘willen’ manifesteren, maar stemmen ons eerst af op dat wat zich via ons wil manifesteren als conceptie. Gelijk het kind dat zijn moeder kiest en zich daar wil nestelen. Dat is stap één en een fundamenteel andere houding. Ook zal dan blijken dat we hele andere dingen gaan manifesteren dan we ooit hadden kunnen bedenken. Het wordt dan misschien geen ‘jongetje’ maar een ‘meisje’. Maar deze onverwachte manifestaties geven ons wel enorm veel plezier en energie. Kortom het vervult ons, ook omdat we weten dat het universum spreekt.

Goddelijk ontvangen

Stap twee is dat we dan de stilte ingaan om in onszelf contact te maken met het ontvangende feminiene principe van rust, stilte, ruimte en het ‘niet kunnen’. Dat we als het ware de manifestatie eerst gaan in-ademen voordat er iets is uit te ademen van die manifestatie. De meeste mensen willen dus alleen het zichtbare resultaat van de manifestatie naar buiten in uitademing, maar hebben de manifestatie nooit of maar gedeeltelijk ingeademd. En dat is de reden dat zoveel niet gebeurt en niet lukt. Het blijven verlangens, onhaalbare doelen of verzandt ergens halverwege in uitputting. Het geld is op of de tijd en energie is op. Ook ontstaan er vaak externe conflicten omdat de Yang dit oproept bij andere mensen die meewerken aan de manifestatie maar zelf ook alleen maar in hun Yang zitten. Verder blijken er vaak interne blokkades te zijn die voorkomen dat ‘het lukt’ in de vorm van negatieve overtuigingen en traumatische ervaringen. Trauma is een bevroren prop levensenergie in de energiebaan in ons systeem die ervoor zorgt dat we misschien maar op halve kracht leven. Hierdoor kan onze energie niet voldoende stromen om te kunnen manifesteren.

Dynamisch Balanceren

Het bovenstaande speelt zich dus niet alleen in onszelf af, maar ook in dat wat we willen manifesteren; alleen of met anderen. Dus op het moment dat iets zich manifesteert heeft het ook een eigen wil die sterker is dan onze eigen wil. Daarop blijven afstemmen is essentieel voor het kunnen volgen van de richting van de manifestatie. Daarna is stap twee weer essentieel om in de manifestatie de Yin/Yang energiebalans kloppend te houden. Wanneer je dit begrijpt, is het nog begrijpelijker dat er in ons leven zoveel niet is gelukt of niet is gemanifesteerd. Ineens zien we dan waarom ook overal om ons heen van alles totaal mislukt en kunnen we zelfs al voorspellen dat van alles bij anderen nooit zal lukken. Simpelweg omdat de conceptie nooit is ingeademd en ook de alchemie en dynamische balans van Yin en Yang in het hele proces niet klopt. Als we daarentegen het manifestatieproces in dynamische balans gaan volgen, dan gaat echt alles vanzelf en wordt het magisch.

Transformatie

Er is dus een transformatie van ons systeem nodig om manifestatie van de nodige energie te kunnen voorzien, dus niet alleen de Yang energie, maar ook weer de Yin energie. Daarmee is het zaak dat in de persoon die manifesteert de Yin/Yang balans klopt, maar ook in dat wat gemanifesteerd wordt. Zo simpel als dit lijkt, blijkt dat we totaal geprogrammeerd zijn om hieraan voorbij te gaan. Door wakker te worden kunnen we dit in onszelf gaan waarnemen en er anders mee leren omgaan. Hiervoor is een transformatie nodig waarin we met aandacht bewustzijn creëren en ons oefenen om ons systeem in balans te brengen. Pas dan stroomt manifestatie als vanzelf door ons heen.

 

Nietsbrief ontvangen?

 

De volgende keer ontvang je de nietsbrief.