fbpx

Yin Tijd

over affectief leiderschap

Het is tijd dat affectief leiderschap ruimte krijgt en dat vraagt om bewustzijn van Yin. Wij missen dat in het huidige machtsklimaat want zowel intern leiderschap (persoonlijk) als extern leiderschap (van een groep) is vooral Yang gedreven en uit balans. We zien dit overal om ons heen in ontaarde masculiniteit en patriarchaal machtsmisbruik. Maar het is ook te zien in verwrongen en passieve Yin met bijvoorbeeld extreme emoties.
Daarom gaan we een serie gesprekken maken met vrouwen en mannen over hun relatie tot Yin en Yang en hoe dat geleefd wordt.

Yin Tijd is een samenwerking van ‘Nietskunner’ Gerard Petersen en filmmaker Frank Kouws.

Op het Yin Tijd Youtube kanaal zijn alle gesprekken te bekijken.

Jouw steun is belangrijk want de waarde van het maken van één aflevering is €3000.

Je steunt ons ook met een donatie op NL19 TRIO 0320 2369 51 t.n.v. Nietskunner, o.v.v: Donatie Yin Tijd.

 

blanco
Inleiding

Thee ceremonie

In een serie gesprekken verkent de Nietskunner met vrouwen en mannen hun beleving van Yin en de kwaliteiten daarvan.

Afgelopen honderden jaren is de focus in de maatschappij enorm op Yang gericht en daarmee is de Westerse wereld en onze samenleving vormgegeven vanuit ontaarde masculiniteit en het daaruit voortgekomen patriarchaat. Het blijkt dat de aarde en de mensheid daardoor helemaal uit balans zijn geraakt. Dit zien we terug in grote milieuproblemen en maatschappelijke uitdagingen. De meeste mensen leven niet meer vanuit de verbinding en eenheid met zichzelf en hun omgeving, dit veroorzaakt ongezonde effecten. Kortom, de balans tussen gezonde Yin en Yang is zoek.

Daarom is het nu tijd dat affectief leiderschap de ruimte krijgt en dat vraagt om bewustzijn van Yin. Wij missen dat in het huidige machts-klimaat want zowel intern leiderschap als ook extern leiderschap is dus vooral Yang gedreven en uit balans. Maar het is ook te zien in verwrongen en passieve Yin met veel emotionaliteit of passieve agressie. Intern leiderschap is de manier waarop iemand zichzelf door het leven beweegt. Extern leiderschap is hoe iemand een groep mensen leiding geeft in een situatie of organisatie.

In het Taoïsme is er altijd een balans tussen Yin en Yang, alleen waarderen we in de westerse wereld vooral de Yang kwaliteiten die vooral door mannen gedicteerd worden. Vrouwen die in deze wereld willen meedoen, meten zich dezelfde Yang kwaliteiten aan en manifesteren zich dan in een mantelpakje heel masculien. Simpel gezegd; als jij jouw hoofd naar rechts draait om naar een stoere en luide Harley Davidson te kijken, dan is links van je de Yin om de balans te maken. Maar dat nemen we dus bijna niet waar. 

“Yin als het kan, Yang als het moet” – Frank Kouws

De gesprekken worden gemaakt door ‘Nietskunner’ Gerard Petersen en Filmmaker Frank Kouws. Al een paar jaar delen wij onze passie voor Yin in ons dagelijks leven en in relatie tot anderen. We merken dat dit een dimensie is waar heel veel in valt te ontdekken, juist omdat Yin uit zichzelf niet om aandacht vraagt.

In het Taoïsme is het ‘niet weten’ een belangrijk uitgangspunt en van daaruit willen we naar vrouwen en mannen luisteren die Yin belichamen. Om te horen hoe we als mens ook kunnen leven vanuit feminiene kwaliteit en feminien leiderschap. Maar ook hoe we vrouwen en mannen kunnen helen in het hervinden van de interne yin/yang balans. Door dit in relatie te brengen met andere mensen kunnen we elkaar voeden.

Niemand kan ooit een absoluut kloppend verhaal over Yin vertellen maar het alleen maar op zijn of haar manier belichamen. Daar willen we met verschillende personen graag iets van vangen op de camera en dat met jullie delen. Door een serie gesprekken te maken, kunnen de kijkers dit thema vanuit verschillende standpunten en specialismen gaan bekijken en zien wat resoneert. In de gesprekken zal er ook ruimte zijn voor andere uitingsvormen dan het gesproken woord met stilte, beweging, geluid, energie en nog veel meer. Daarom zal het ook een feestje zijn om naar te kijken. Traditionele gesprekken zijn vaak gericht op het overdragen van informatie en daarmee rationeel, Yin Tijd is meer een meditatie.

Yin Tijd Club

Een paar weken na de premiere van een Yin Tijd Gesprek kan je met onze gast in gesprek via een Zoom bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden bij Marieke de Ruijter.

Als je meedoet, vragen we je om een donatie op NL19 TRIO 0320 2369 51 t.n.v. Nietskunner, o.v.v: Donatie Yin Tijd Club.

Download hier gratis Zoom

Ronald Jonker

 • woensdag 30 maart 2022
 • van 20:00 tot 22:00

Opname Gast 2

 • van 20:00 tot 22:00

Getuige zijn

Je kunt getuige zijn van Yin Tijd door op Youtube naar de gesprekken te kijken. Nog leuker is om als getuige bij de opname aanwezig te zijn. Door erbij te zijn oefen je in totaal aanwezig zijn en breng je jouw unieke energie in, om het veld waarmee we werken te versterken. We vertrouwen erop dat het voor jou een transformerende reis zal zijn.

Bij elk gesprek hebben we ruimte voor 10 mensen als getuige en op deze manier willen we een deel van onze kosten dekken. De waarde van het maken van één aflevering is namelijk €3000.

De waarde om er als gast bij aanwezig te zijn is €150.

Een opname duurt circa 2 uur.

Neem contact met ons op als de prijs een probleem voor je is, want je bent altijd welkom.

Je kunt je aanmelden bij gerard@nietskunner.nl.

Opname Gast 1

 • maandag 30 augustus 2021
 • van 14:00 tot 16:00

Opname Gast 2

 • dinsdag 31 augustus 2021
 • van 10:00 tot 12:00

Draagvlak

Frank en Gerard

 Gerard en Frank

Dit project is ontstaan om de kwaliteiten van Yin onder een groter publiek bekend te maken en mensen die er al mee bekent zijn te inspireren zich er verder in te ontwikkelen. Omdat zuivere Yin nooit om aandacht vraagt is dit een dilemma dat vraagt om een zuivere aanpak anders is het alsnog verkapte ontaarde Yang. Verder is Yin een kwaliteit die in ons huidige economische klimaat ontkent wordt als waardevol en daarom weinig tot niet financieel gesteund wordt.

Daarom hebben wij besloten om in eerste instantie Yin tijd zelf te financieren en open te staan voor jouw steun. De waarde van het maken van één aflevering is €3000.

 • We ontvangen graag donaties van mensen die ons initiatief een warm hart toedragen. Dit kan op bankrekeningnummer: NL19 TRIO 0320 2369 51 t.n.v. Nietskunner o.v.v: Donatie Yin Tijd.
 • We vragen onze gasten niet om een bijdrage zodat zij alleen hun tijd investeren. We willen voorkomen dat men bijv. workshops of een boek gaat promoten. Vanzelfsprekend kan ‘het werk’ genoemd worden als context in het gesprek.
 • Voorlopig nemen we de gesprekken op zonder publiek. Aan de ene kant omdat de huidige studio daarvoor te klein is. Maar ook omdat de aanwezigheid van publiek een hele andere sfeer geeft waar we dan ook wat mee ‘moeten’. Mogelijk nodigen we in de toekomst wel publiek uit.
 • We zijn terughoudend in sponsoring door bedrijven tenzij er iets iets ontstaat dat voor ons klopt. Wel staan we open voor een ideeële organisatie die zich herkent in ons thema en zich aan ons project wil verbinden zonder inhoudelijke invloed.
 • In en rond de afleveringen op Youtube komen geen advertenties voor zodat dit niet deel uitmaakt van een verdienmodel.

Dit project kan alleen maar gedragen worden met hulp van anderen:

 • Locatie de Oorsprong, Urias Nooteboom
 • Camera’s: Yrsa Patty, Max van Dijk, Thomas Schreuders en Mart van de Weem.
 • Bloementekening: Rosanne Goderie
Over Yin en Yang

Yin/Yang

Yin Yang
feminien masculien kenmerken
vrouwelijk mannelijk sekse
matriarchaat patriarchaat maatschappijvorm

Yin en Yang

De betekenis van Yin en Yang kan rationeel met ons hoofd begrepen worden. Veel belangrijker is echter om er bewustzijn voor te ontwikkelen en dat is iets dat met de jaren ontstaat. Het programma Yin Tijd kan een bijdrage leveren in het ontwikkelen van dit subtiele bewustzijn omdat het niet zozeer om de theorie achter Yin en Yang gaat, maar hoe hier uitdrukking aan gegeven wordt in het leven van onze gasten.

Uit Wikipedia:

Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Het universum, dat wil zeggen alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen. Net zoals goed en kwaad bestaan beide waarden slechts in relatie tot elkaar. Je kunt ‘lang’ uitsluitend lang noemen in relatie tot ‘kort’; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan.

Het is ook een subtiel verschil om feminien en vrouwelijk van elkaar te scheiden, net zoals masculien en mannelijk. Elk mens, man en vrouw, heeft namelijk masculiene en feminiene energie, eigenschappen en kwaliteiten in zich. Dus een man kan behoorlijk feminien zijn en een vrouw heel masculien. Dit is nooit goed of fout, maar geeft aan hoe iemand zich onderscheid en kenmerkt los van zijn of haar sekse. Het is wel zo, dat mannen meer aanleg hebben tot masculiene kwaliteiten en vrouwen tot feminiene kwaliteiten. Wat echter nog belangrijker is dat elke man en vrouw door het collectieve bewustzijn, als kind al gecondtioneerd raakt met bepaalde ideeën en innerlijke overtuigingen die leiden tot bepaald gedrag. De westerse wereld is heel sterk Yang zodat veel meisjes zich daar al snel mee identificeren omdat ze denken dat dit belangrijk is. En hoewel ze zich dan ook heel Yang kunnen gaan gedragen, hoeft dit dus niet hun natuur te zijn.

Patriarchaal en Matriarchaal

De meeste maatschappijvormen en organisatievormen zijn partriarchaal. Dit betekent dat ze ontstaan zijn doordat ‘vaders’ en dus mannen leiding namen vanuit hun masculiene doelgerichte kwaliteiten. Dit heeft veel opgeleverd omdat het enorm productief is. Echter blijkt steeds meer dat het ook geleid heeft tot enorme problemen omdat het vaak als een bulldozer, kwetsbare kwaliteiten heeft verwoest. En dat zien we terug in organisaties waar veel mensen een burn-out hebben, zijn verhard of er een groot verloop is in het personeelsbestand. Maar ook dat veel productieprocessen grote milieuproblemen veroorzaken. En dat het patriarchaat leidt tot grote maatschappelijke problemen omdat het ongelijkheid vergroot.

Het matriarchaat is de tegenhanger van het patriarchaat. Volgens Wikipedia is dit een hypothetische maatschappijvorm en juist daarom zo interessant. Niet als alternatief, maar als manier om ons huidige masculiene systeem te beoordelen en in balans te brengen.

Yin en Yang Kernwoorden

Onderstaande kernwoorden geven een idee om Yin en Yang te duiden omdat de dualiteit erdoor zichtbaar wordt. Het gaat dus niet over goed en fout, maar over het verschillend zijn van iets.

Yin Yang
nacht dag
donker licht
maan zon
vrouwelijk mannelijk
links rechts
zwart wit
lichaam geest
ruimte tijd
passief agressief
leeg vol
intrekken uitstrekken
opwaarts neerwaarts
zacht hard
verdedigen aanvallen
sluiten openen
binnen buiten
inademen uitademen
koud warm
water vuur
vlak rond
bloed Qi
bleek gezicht rood gezicht
nat droog
vasthouden loslaten
langzaam snel
Leiderschap

Ana Laguna and Mikhail Baryshnikov

Mikhail Baryshnikov and Ana Laguna 

In dit leven leiden we onszelf en anderen in dagelijkse situaties en organisaties. Als we onszelf leiden, noem ik dit intern leiderschap en als we anderen leiden noem ik dit extern leiderschap. In dit leiderschap kunnen masculiene of feminiene kwaliteiten dominant zijn en dat verschilt vaak per moment en per situatie. Zoals we met onszelf omgaan, zullen we vaak ook met anderen omgaan. Dus als we onderzoeken hoe we ons interne leiderschap inrichten, zegt dit vaak alles over hoe we aan anderen leiding geven.

Het huidige leiderschap is vaak masculien omdat het zo doelgericht is en gericht op effectiviteit. Ook zijn we vaak gericht op het managen van tijd en dat is ook een kenmerk van Yang. Hier is niets mis mee, maar vaak worden andere kwaliteiten dan vergeten en dat creëert onbalans. Anderen voelen zich dan al snel niet meer gezien en er is weinig of geen ruimte voor reflectie.

Onbalans tussen Yin en Yang in onszelf onstaat vaak omdat we het contact met onze kern en ons hart zijn kwijtgeraakt. Daardoor zijn we vaak naar onszelf verhard en is leven meer overleven geworden in plaats van kunnen genieten van dat wat het leven ons geeft. We leiden onszelf en anderen dan vaak ‘hard’ in plaats vanuit ons ‘hart’. Als we ons leven inrichten vanuit ons hart is er ruimte voor alle emoties zoals vreugde, boosheid, verdriet en angst. Door deze te erkennen hoeven we ze niet meer op onszelf en anderen af te reageren en ontstaat er vanzelf affectie naar onszelf en naar onze medemens. Als er een affectieve relatie ontstaat kan er vanzelf affectief leiderschap ontstaan als er bijvoorbeeld iets moet gebeuren omdat dan in elke situatie vanzelf duidelijk is wie het beste het voortouw kan nemen. De anderen zijn dan automatisch geneigd om daarin mee te gaan.

Zelf heb ik in de dans ervaren dat leiden en volgen dan elk moment kan wisselen en er een hogere kracht blijkt te zijn die ons leidt.

      Wat mensen ervaren:

blanco
Aram Hendrik over een Yin Heling op 7-10-2019

Mijn gevoel na de dag yin healing door Brenda en Gerard: Een totaal welkom aan mijzelf. Ervaren hoe het is om helemaal aanwezig te mogen zijn. Mijn existentiële verlatenheid en kou gevoeld, verwelkomd en gedragen in liefde. Ontzettend dankbaar. In mijn diepste pijn gezien en ontvangen. Wauw. Dank jullie wel!💕

 

Nietsbrief ontvangen?

 

De volgende keer ontvang je de nietsbrief.