fbpx

Yin Heling

moeiteloos jouw zelf-genezend-vermogen vergroten

Door samen te komen creëren we een krachtig veld waarin je vrij kan zijn en vanzelf ontspant. Brenda Pelser en Gerard ‘Nietskunner’ Petersen organiseren deze bijeenkomsten omdat we ontdekt hebben dat het er de tijd voor is.

blanco
Waar, wanneer en waarde

De eerste maal kan je deelnemen voor €75.

Daarna is de waarde van een dag Yin Heling € 150.

Neem je iemand mee die nog niet eerder is geweest, dan betaal je €150 voor twee personen.

Neem contact met ons op als de prijzen een probleem voor je zijn want je bent altijd welkom.

De vegetarische en biologische lunch is inbegrepen.

Je kunt je aanmelden bij gerard@nietskunner.nl.

Haarlem

  • alle data tot de zomer zijn geannuleerd.

lokatie: Lichthuis

Vergierdeweg 456, 2026 BJ Haarlem

10:30 – 17:00 uur (inloop vanaf 10:00)

Leeuwarden

  • alle data tot de zomer zijn geannuleerd.

lokatie: Pacha Mama

Mearsterpaed 8, 9081 AK Lekkum

10:30 – 17:00 uur (inloop vanaf 10:00)

De prachtige kapel van het lichthuis in Haarlem.

Inleiding

De kracht van water is de basis van onze ‘Yin Heling’ bijeenkomsten. Door water te eren stroomt haar kracht vloeibaar door ons heen. Deze stroom neemt met zich mee wat ons systeem los kan laten en dat leidt tot heling. Dit betekent ook dat wij of jij niet bepalen wat er los kan komen of geheeld zal worden. Nee, dat wordt bepaald door een hogere intelligentie die wij nooit kunnen begrijpen, maar waar we ons wel voor open kunnen stellen.

Yin staat voor stilte, rust en ‘niet doen’. Net als water in een rivier met zachte kracht om alles heen stroomt, zijn onze bijeenkomsten erop gericht om te zijn met dat wat er is, in de rivier van ons lichaam en geest. Dus de steen die in de bedding ligt in de vorm van een fysieke of geestelijke pijn of beperking zal er niet zomaar door verdwijnen. Wel zal de steen liefdevol door het water omarmt worden en daardoor minder scherp en hard aan kunnen gaan voelen. Dit kan je ook zien als acceptatie van jouw gesteldheid en met die acceptatie ontstaat er ontspanning en aanvaarding. Een volgende stap kan zijn dat je gaat ontdekken wat jouw verhouding is tot dat wat jou dwarszit, ofwel waarom juist jij dit meemaakt en niet een ander.

Kwetsbaarheid is het toverwoord en daar staan we bij stil. Kwetsbaar om te mogen zijn wie we zijn. Kwetsbaar om pijn toe te laten. Kwetsbaar om in een groep ons ‘zelf’ te laten zien en horen. Maar ook kwetsbaar omdat we het niet weten.

In deze bijeenkomsten nemen we niets ‘weg’ en helen we niet de ander. Nee, we helen onszelf met elkaar en zien dan vanzelf wat de effecten daarvan zijn. Effecten die we niet kunnen voorspellen maar vaak wel direct diep van binnen voelbaar zijn. Ook kunnen sommige effecten pas later waarneembaar worden.

Een belangrijk aspect van onze helingen is geïnspireerd door de Hawaïaanse geneeswijze Ho’oponopono. Deze gaat ervan uit dat er een blokkade in zelfliefde is waardoor ons systeem fysiek of geestelijk ziek wordt. Tevens gaat het ervan uit dat als ik geconfronteerd wordt met een probleem van een ander, het ook mijn probleem is. Simpelweg omdat ik in de buurt ben is het aan mij om me ertoe te verhouden. De Ho’oponopono is al heel krachtig als we het voor onszelf doen. Het is echter vooral bedoeld om als groep elkaar te helen door een gesynchroniseerd veld te creëeren. In de helingen werken we hier impliciet of expliciet als groep mee, door de volgende zinnen uit te spreken en totaal te doorvoelen: Het spijt me. Vergeef me. Ik hou van je. Dank je. 

In de praktijk

Onderstaande tekst is bedoeld om jouw hoofd informatie te geven. Je kunt ook deze tekst overslaan en voelen in jouw lijf of je bij de Yin Heling aanwezig wilt zijn en je te laten verrassen. Misschien is dat genoeg…………..

 

De dag staat in het teken van ‘zijn’ met jezelf door geluid te maken met onze stem, te bewegen in iets dat lijkt op dans en elkaar daarin te ont-moeten. Hiermee creëren we de groepsenergie en brengen we je uit jouw hoofd in jouw lijf. Want ons lijf is veel intelligenter dan ons hoofd dus dat willen we ‘aanzetten’. Hierna volgt een ceremonie om uit de Yang naar de Yin te gaan.

Na de lunch gaan we ons richten op één persoon in ons midden die de heelnemer wordt. Wij eromheen worden de heelgevers. De heling vindt plaats wanneer de heelnemer centraal zit of ligt, en de groep als heelgevers eromheen een plaats heeft. De heelnemer spreekt een intentie of verlangen uit en daarna stemt elke gever van de groep zich op zichzelf af. Je bent dus als gever in eerste instantie met jouw aandacht bij jezelf. Als je daarin geland bent, ontstaat vanzelf het moment dat je de persoon in het midden herinnert en ook de intentie van die heelnemer. Vanaf dat moment kan er ‘iets’ in jou ontstaan zoals een impuls, een gedachte of een gevoel. Als je weet dat het klopt, dan volg je dit en kan er van alles ontstaan zoals een klank, een beweging of een handeling. Het kan zijn dat je heel zachtjes over jouw eigen knie gaat wrijven. Of je merkt dat je een zachte klank uit jouw keel laat komen. Ook is het mogelijk dat je voelt dat je een hand op de knie van de heelnemer wilt plaatsen en daar helemaal met jouw aandacht bij wilt zijn. Het mooie is dat alles goed is en je niets hoeft te kunnen. Meest belangrijk is dat je continue afstemt in jezelf of je ‘iets’ wilt presteren of veranderen bij de ander, want dan is het zaak er gelijk mee te stoppen en weer stil te vallen.

Deze vorm van heling kan dus ook veel in jezelf losmaken als je heelgever bent en iemand anders heelnemer is. Je kunt bijvoorbeeld beperkende overtuigingen tegenkomen zoals: ‘Ik kan toch niets’ of ‘Ik mag me er niet mee bemoeien’. Ook kan het zijn dat je ineens merkt dat je nog heel hard zingt terwijl iedereen alweer stil is. Op zo’n moment is het mogelijk dat je in zelfafwijzing terechtkomt zoals ‘zie je wel ik neem weer teveel ruimte in’. Daar is niets mis mee en maakt allemaal deel uit van jouw eigen helingsproces. Dus zowel als heelnemer als heelgever, zit je in jouw eigen helingsproces.

Tijdens een heling blijkt altijd vanzelf wanneer het ‘klaar’ is. Door afgestemd te zijn op jezelf en de heelnemer, ‘weet’ je precies wanneer dat moment gekomen is. Wanneer de heling is afgerond, deelt de heelnemer aan de heelgevers wat er te delen is.

Na een aantal helingen ronden we de bijeenkomst af door het heilige water vrij te laten stromen.

Werken in het Veld

In onze helingen werken we met het ‘veld’. Dit is een hogere intelligentie in een eenheid waaruit al het leven ontstaat. Onze ziel is een afsplitsing van deze eenheid en manifesteert zich met ons ego op aarde verpakt in ons lichaam. De tijd is gekomen dat de mens zich weer gaat afstemmen op deze eenheid en daarmee zichzelf en de mensensoort gaat helen van de pijn van de afsplitsing.

Het ‘veld’ is veel intelligenter dan onze hersenen en daarom is het belangrijk om te weten dat je tijdens een heling helemaal niets moet of hoeft; niet als heelnemer en niet als heelgever. Hoeven en moeten zijn conditioneringen van dat deel van ons ego dat leeft vanuit angst. Helingen vinden plaats in liefde en daaruit volgen vanzelf overgave en vertrouwen. Hierin gaat alles vanzelf en anders niet. Daarom bepaal je zelf òf en hoe lang je erbij wilt zijn. Het is prima als je even apart gaat zitten en jouw aandacht losmaakt van de heling.

Ook bepaal je helemaal zelf hoe jouw aanwezigheid eruit ziet. Het kan zijn dat je helemaal stil blijft en jouw aandacht in jouw hart zit, of dat er uit jouw buik een klank ontstaat die je laat horen, ook is het mogelijk dat er een beweging ontstaat en je naar de persoon in het midden getrokken wordt om deze misschien wel heel zachtjes over een arm te strelen. Meest belangrijk is dat je voelt of jouw hart open is naar de persoon die centraal staat want dan zal alles altijd kloppen. In de universele liefde kan ook boosheid en angst voorkomen. Dus deze emoties kunnen ook in alle hevigheid langskomen zowel bij de heelnemer als de heelgever.

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er meer of minder mensen een heling ontvangen. In onze helingen stemmen we af op het veld en zal blijken wie er een heling heeft te ontvangen.

 

Over gezondheid

Het wordt steeds duidelijker dat gezondheid integraal in het leven een plek dient te hebben om niet geestelijk of fysiek ziek te worden. Dus liever gezond leven dan herstellen van ziekte. Traditionele geneeswijzes zijn hier ook altijd op gericht, plus dat ze de mens zelf verantwoordelijk maken voor zijn of haar gezondheid. Integraal betekent ook dat gezondheid veel meer is dan lichamelijk welbevinden, maar vooral een samenspel is van meerdere factoren en niveaus. Dus ook het emotionele welbevinden, de psyche, de relationele omgeving, fysieke leefomgeving en of iemand bezield werkt bijvoorbeeld.

Waar het dus om gaat is om het zelf genezend vermogen van mensen te vergroten of te herstellen. Daarmee wordt onder andere ons immuunsysteem krachtiger en voelen we ons vitaler.

Henk Fransen

Deze arts (website) heeft meer dan 25 jaar ervaring met het behandelen van mensen met kanker. In dit heldere interview verteld hij over de vijf niveaus van het zelf genezend vermogen.

Gabor Maté

Zijn brede ervaring is ondere verslavingsproblematiek en psychisch leed. Meer informatie op zijn website en Wikipedia.

De film met de lezing ‘The need for Authenticity‘ gaat over vier factoren die een rol spelen bij een chronische of dodelijke ziekte.

In het korte filmpje ‘CrazyWise Expert Interview‘, verteld hij over hoe wij in de Westerse wereld destructief omgaan met mensen met psychische problemen in tegenstelling tot de ‘derde wereld’.

Bruce Lipton

Deze bioloog heeft ook prachtige lezingen. Meer informatie over hem op Wikipedia.

In dit filmpje legt hij meer uit over hoe onze cellen functioneren.

Muziek

Er is veel heilzame muziek die je urenlang op de achtergrond kan spelen. Dit zijn een aantal gratis muziekkanalen:

YellowBrickCinema 

One Mind

PowerThoughts Meditation Club

      Wat mensen ervaren:

blanco
Aram Hendrik over een Yin Heling op 7-10-2019

Mijn gevoel na de dag yin healing door Brenda en Gerard: Een totaal welkom aan mijzelf. Ervaren hoe het is om helemaal aanwezig te mogen zijn. Mijn existentiële verlatenheid en kou gevoeld, verwelkomd en gedragen in liefde. Ontzettend dankbaar. In mijn diepste pijn gezien en ontvangen. Wauw. Dank jullie wel!💕

 

Nietsbrief ontvangen?

 

De volgende keer ontvang je de nietsbrief.